TeoriGymnastik

En arkæologisk diskussionsklub

TeoriGymnastik - en arkæologisk diskussionsklub

På næste møde i Teori­Gym­nas­tik har vi tænkt os at diskutere emnet materialitet.

Fokus vil være på teori­ernes anven­delse i de konkrete arkæol­o­giske analyser.

Næste møder: 18. april 2013

Emne: Mate­ri­alitet og Tin­ge­nes bevaring

Se mere på: www.archaeology.dk