Profil

Arkæolog, redaktør og kommunikator Jette Rostock

Mag.art. i Forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet – med supplerende uddannelser indenfor kommunikation og ledelse.

Arkæolog i felt, teori og skrift

Som kulturhistoriker / arkæolog er jeg nysgerrig på det meste: fra jæger-samlere i Sibirien til moderne affaldshåndtering. Har stor erfaring med projekt- og teamarbejde – som projektleder ved arkæologiske undersøgelser og som netværkskoordinator. Læs mere ...

Med kommunikation i fokus

Mundtlig, visuel og skriftlig kommunikation er centralt i mit daglige virke som kommunikator og webredaktør. Læs mere ...

Underviser og kulturformidler

Jeg har undervist og formidlet i forskellige fag og sammenhænge: på museet, i grundskolen og på universitetet – i både planlagte undervisningsforløb og spontant opståede situationer. Og jeg kan lide det! Læs mere ...

Redaktør — fra idé til videnskabeligt tidsskrift

Siden 1999 har jeg været med i redaktionen for Arkæologisk Forum — nu et anerkendt videnskabeligt tidsskrift. Redaktionsarbejdet byder stadig på nye, interessante og overraskende udfordringer. Læs mere ...