Artikler om arkæologi

Her finder du mine artikler og andre skrifter jeg har skrevet om arkæologi og politik. Alle tekster stilles til rådighed under Creative Commons. Du må meget gerne bruge dem til ikke-kommercielle formål, men husk at angive kilden.

Artikler om arkæologi, politik og samfund

Jette Rostock og Ulla Odgaard 2015: Arkæologen er løs ... Fagets udviklingsmuligheder set i lyset af undersøgelsen Arkæolog på lokalmuseerne . Arkæologisk Forum nr. 33: 42–46.

Jette Rostock og Mette Palm 2014: Arkæologisk Forum — 15 år og godt begyndtArkæologisk Forum nr. 30: 45–46.

Jette Rostock 2011: Museer og Politik. Indtryk fra international konference ”Museums and Politics”. Arkæologisk Forum nr. 25: 47–48.

Jette Rostock og Ulla Odgaard 2011: Indtryk fra Det Arkæologisk Råds årsmøde i Slagelse Musikhus. Udsendt med nyhedsbrevet FaF-mail i marts 2011.

Jette Rostock 2010: En etnografi i felten. I: Brudstykker af en helhed. Specialer i forhistorisk arkæologi 2008 og 2009. SAXO instituttet, Københavns Universitet 2010: 147–155.

Jette Rostock 2009: Når arkæologisk viden bliver til. Mag.art. speciale v. SAXO instituttet, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet 2009.

Jette Rostock 2008: ”Danmarks oldtid på 60 minutter” – indtryk fra et FaF arrangement i den ny Danmarks Oldtid. Arkæologisk Forum nr. 19: 12–13.

Jette Rostock 2007: Arkæologi som forretning – om en diskurs med uheldige konsekvenser. Arkæologisk Forum nr. 17: 33–39.

Jette Rostock 2007: Reflexive Representations / Visualising Archaeology – indtryk fra X TAG i Exeter (december 2006). Mindre skrift udsendt med nyhedsbrevet FaF-mail i februar til Foreningen af Fagarkæologers medlemmer.

Jette Rostock 2006: Teater / Teori : Klassisk græsk teater og non-verbal mening – set i et performanceteoretisk perspektiv. I: Fra Vandkunsten til Vestpynten af Amager. 20 essays. SAXO instituttet, Københavns Universitet 2006: 47–53.

Mille Gabriel og Jette Rostock 2005: Teori, whisky og ceilidh. Theoretical Archaeological Group konference tur-retur. Arkæologisk Forum nr. 13: 39–44.

Jette Rostock 2005: “Kanon — so ein ting mussen wir også ha´” . Indlæg i debat af initiativ til essaysamling om en Dansk Arkæologis Kanon ved Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet i foråret 2005.

Jette Rostock 2004:  Essay og litteraturhenvisninger. Debatindlæg om genren essay. Stilet til studerende og lærere ved Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet i foråret 2004.

Olfert Voss og Jette Rostock 2002: Den arkæologiske kulturarv skal sikres – røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Arkæologisk Forum nr. 7: 25–33.

Jette Rostock 2000: “Materialet viser”. Refleksioner over den nugældende vejledning til udgravningsberetninger. Arkæologisk Forum nr. 3: 14–27.

Jette Rostock 1999/2000: Forskningsdatabasen — en tids maskine. Upubliceret del af formidlingsprojekt v. Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet.

Ulla Odgaard, Susanne B. Petersen, Jette Rostock og Karoline Thomsen 1991: Boligformer og bopladsindretning. I: Aasivissuit. Bopladser og rensdyrjagt i det vestgrønlandske indland. IFKA, Københavns Universitet 1991: 59–68.