Underviser / Lærer

Jeg har undervist og formidlet i forskellige fag og sammenhænge: på museet, i grundskolen og på universitetet – i både planlagte undervisningsforløb og spontant opståede situationer. Og jeg kan lide det!

  • lærer/støttelærer i grundskolen
  • undervisning af børn og voksne
  • formidling til museets besøgende
  • udstilling — idé, plan og udførelse

Museet som en levende del af nutiden

Kulturhistorisk formidling med billeder, ting, tekst og lyd (i udstillinger, plancher, digitale medier og ansigt til ansigt) har altid stået mit hjerte nært – som formidling af viden, kilde til refleksion og oplevelse. Et museums kommunikation og formidling må på dynamisk og vedkommende måde gribe an til dets forskellige målgrupper. På museets udstillingssteder og ude af huset. For at det skal lykkes er det vigtigt at skabe kontakter, etablere samarbejdsrelationer samt styrke og udvikle de gode historier som rækker ud over museets egne grænser. Således kan kulturhistorien blive et aktiv – ikke en overstået, død og passiv størrelse, men en levende del af nutiden.

Med skolen i blodet

Skole, børn og undervisning er del af mit DNA og professionelle liv. Som lærer møder jeg børnene ligeværdigt og prioritere dialogen højt – som værktøj til at udvikle forståelse, sprog og samarbejdskompetencer. Jeg tilstræber at tilrettelægge en undervisning, med både tydelig struktur og variation, så eleverne får rum til at arbejde med stoffet på forskellige måder.