Ophavsret og rettigheder

Respek­tér ven­ligst spe­cialets ophavs­ret under Cre­ative Commons.

Creative Commons licens   Navn­givelse — Ikke-kom­mer­cielt — Del på samme vilkår

Det vil sige at du er fri til at:

  • frem­stille eksem­plar­er og gøre vær­ket tilgæn­geligt for almenheden.
  • frem­stille bear­be­jd­ede værker.

På føl­gende vilkår:

  • Navn­givelse — Du skal kred­itere vær­ket på den måde, der er angivet af ret­tighed­shav­eren og licens­giv­eren (men ikke på en måde der anty­der at de står inde for dig eller din brug af værket).
  • Ikke-kom­mer­cielt — Du må ikke bruge dette værk til kom­mer­cielle formål.
  • Del på samme vilkår— Hvis du ændr­er, bear­be­jder eller byg­ger videre på dette værk, må du kun videre­sprede det resul­terende værk under en licens, der svar­er til denne.

Se den fulde licens her:
Creative Commons licens
Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til by Jette Ros­tock is licensed under a Cre­ative Com­mons Navngivelse-IkkeKommerciel–DelPåSammeVilkår 3.0 Unport­ed License.
Per­mis­sions beyond the scope of this license may be avail­able at http://jetterostock.dk/.

Se mere om cre­ative com­mons: http://www.creativecommons.dk/