Fritiden

Kunst og design

Kun­st og Design har min store inter­esse og før­er mig til både kun­st- og kul­turhis­toriske museer – og under­tiden til selv at stå med penslen i hånden.

Musik og sang

Musik og Sang er en fast del af livet. Da jeg var barn og ung spillede jeg klar­inet og sax­o­fon. Nu syn­ger jeg i kor – dejligt at skabe en lydlig og rum­lig har­moni sam­men med andre.

Kommunikation, retorik og ledelse

Kom­mu­nika­tion, retorik og ledelse er emn­er der føl­ger mig i både job og fritid. Uundgåeligt et felt jeg bemærk­er: i avisen, på museet, på gaden … over­alt hvor folk mødes og skaber.