Arkæologien i en verden i forandring

FaF seminar: Arkæologien i en verden i forandring

Foreningen af Fagarkæologer inviterer alle interesserede til seminaret Arkæologien i en verden i forandring

Dato: Torsdag d. 28. februar kl. 10:00 — 16:30
Sted: Århus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 2–4, 8000 Aarhus C (Mødelokale 1).

Arkæologer i felten bliver ofte spurgt:
”Finder I noget?” efterfulgt af: ”Og hvorfor er det så vigtigt?” Hvad svarer du?

Da den arkæologiske videnskab blev grundlagt og museerne opstod som institutioner, spillede den en vigtig rolle i folkeoplysningen og de almene dannelsesidealer. Den var en grundfæstet del af samfundet – og arkæologiens eksistensberettigelse var som sådan ikke til diskussion. I dag er virkeligheden en anden. Vi lever i en postmoderne og globaliseret verden, hvor alle har krav på at komme til orde, hvor alle perspektiver er vigtige og hvor der ikke findes én, men mange sandheder. Den arkæologiske viden og museerne spiller ikke længere samme rolle i dannelsen af det enkelte individ, samfundet og nationen, men skal i stigende grad levere oplevelser, refleksioner og
underholdning.

Det har konsekvenser for det vi undersøger, hvilke historier vi fortæller, hvorfor og
hvordan vi gør det. Hvor og hvordan er den arkæologiske viden relevant i en postmoderne verden? Hvordan fortæller vi en historie, som fortsat er vedkommende i et multietnisk og globaliseret samfund? Hvilke argumenter er der for at udgrave, tolke og formidle flere tusinde år gamle spor efter menneskelig aktivitet? Hvad legitimerer den ikke ringe offentlige investering i kulturhistorien? Hvad skal arkæologiens fremtidige fokus være?

Se mere på Foreningen af Fagarkæologers hjemmeside: