Specialets kapitler

Når arkæologisk viden bliver til

Om samspillet mellem mennesker, natur, ting og teknologi i den arkæologiske vidensproduktion

af Jette Rostock

 

 

 

 

Specialets kapitler

Forside

English summary

Indholdsfortegnelse

Indledning

Arkæologi og Modernitet

Symmetrisk arkæologi

Etnografier på arkæologisk praksis

Når arkæologisk viden bliver til — en etnografi i felten

Digital på gravning — en anden etnografi i felten

Konklusion og diskussion

Litteratur

 

Det samlede mag.art speciale kan downloades her:
Jette Rostock 2009: Når arkæologisk viden bliver til