Recent Posts

VIKING

Sum­mende nys­ger­rige er stim­let sam­men foran Prin­sens Palæ i Ny Vester­gade. Den røde løber er rul­let ud, og et par vikingekrigere har tage opstill­ing. Pressen trip­per. På skul­drene lastet med sky­deklare kam­er­aer. Der hvor rød filt møder kantsten står National­museets direk­tør i nypres­set jakkesæt sam­men med to børn i uldne vikinge­dragter og en buket blom­ster. Hen­des Majestæt Dron­nin­gen ankom­mer nogle min­ut­ter senere.


Det er tors­dag d. 20. juni 2013 — dagen for National­museets offi­cielle åbn­ing af sær-udstill­in­gen VIKING.

 

 

  1. TeoriGymnastik Comments Off on TeoriGymnastik
  2. Arkæologien i en verden i forandring Comments Off on Arkæologien i en verden i forandring
  3. Call for papers Leave a reply
  4. Arkæologisk Forum søger Leave a reply
  5. TeoriGymnastik 1 Reply