En arkæologisk “flyvetur”

Featured

… en “flyve-tur” i relationelle databaser!

Illus­tra­tion jeg først teg­nede til en artikel / fortælling jeg skrev i 1999/2000: Forskn­ings­data­basen — en tids mask­ine.

Anne Sophie dumper ned i 1950’ernes Leningrad hvor hun forsøger at hjælpe arkæolo­gen Nina Niko­laev­na Guri­na med at lave en data­base til den store mesoli­tisk grav­plads “Olenii Ostrov” i Kare­lien. Anne Sophie og Guri­na vis­er sig ikke at være helt enige om kat­e­gori­erne og deres relationer.