Specialets kapitler

Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til

Om sam­spillet mellem men­nesker, natur, ting og teknolo­gi i den arkæol­o­giske vidensproduktion

af Jette Rostock

 

 

 

 

Spe­cialets kapitler

For­side

Eng­lish summary

Ind­holds­forteg­nelse

Indled­ning

Arkæolo­gi og Modernitet

Sym­metrisk arkæologi

Etno­grafi­er på arkæol­o­gisk praksis

Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til — en etno­grafi i felten

Dig­i­tal på gravn­ing — en anden etno­grafi i felten

Kon­klu­sion og diskussion

Lit­ter­atur

 

Det sam­lede mag.art spe­ciale kan down­load­es her:
Jette Ros­tock 2009: Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til