Here I am — I’m on my own …

… I am flying …

Så er jeg gået i luften med en self­host­ed blog jetterostock.dk

Jeg satser på at det bliv­er både inter­es­sant og sjovt at udforske mulighed­erne — og at I der besøger min blog/hjemmeside også får noget med her­fra til at fly­ve på …